Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z myślą o beneficjentach współpracy terytorialnej organizuje spotkania informacyjne na temat bazy efektów projektów zrealizowanych w programach Interreg i Europejskim Instrumencie Sąsiedztwa. Spotkania kierowane są szczególnie do osób które przygotowują lub planują opracowanie wniosków projektowych do programów Interreg 2021-2027.  

Odbędą się trzy spotkania informacyjne w formie on-line na platformie Zoom w następujących terminach:        

  1. Spotkanie dotyczące transportu i dostosowania do zmian klimatu – 12 października 2022 r. od godz. 9:00 do 10:10        
  2. Spotkanie na temat ochrony zdrowia i środowiska – 13 października 2022 r. od godz. 9:00 do 10:10        
  3. Spotkanie dotyczące edukacji, kultury i turystyki – 14 października 2022 r. od godz. 9:00 do 10:10.

Rejestracja  na spotkania potrwa do 7 października 2022 r. 

Więcej informacji o spotkaniach, agenda  oraz formularz rejestracyjny pod linkiem:

https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Kapitalizacja-projektow-Interreg-zapraszamy-na-spotkania-informacyjne

Programy Interreg perspektywy 2021-2027 będą wykorzystywały uproszczone metody rozliczania wydatków na szerszą skalę niż dotychczas. W tym celu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało praktyczny dokument dla beneficjentów pt.  Poradnik w zakresie uproszczonego rozliczania wydatków dla polskich beneficjentów programów Interreg 2021-2027.

Opracowanie w języku polskim zawiera wskazówki jak rozliczać wydatki na podstawie metod uproszczonych. Uwzględnia także zasady księgowego ujęcia przychodów z dofinansowania z programów zagranicznych w jednostkach sektora prywatnego i jednostkach sektora finansów publicznych, a także wybrane zagadnienia podatkowe. Przewodnik jest także odpowiedzią na  sygnalizowane przez beneficjentów obawy związane z księgowaniem kosztów uproszczonych.

Poradnik został szeroko skonsultowany m.in.  z kontrolerami krajowymi, wybranymi beneficjentami oraz instytucjami programów

Jeśli planują Państwo realizację projektów Interreg w perspektywie 2021-2027 warto zapoznać się z poradnikiem i odpowiednio skalkulować przyszłe koszty projektu. Opracowanie ma charakter wspólny dla wszystkich programów Interreg, a szczegółowe metody  zostaną przedstawione w podręcznikach beneficjenta poszczególnych Programów Interreg 2021-2027.

Poradnik dostępny jest tutaj

Zainteresowani współpracą transnarodową i międzyregionalną w ramach Interreg mogą rejestrować się już na spotkanie wprowadzające do programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa, które odbędzie się w formule online 28 września br. w godz. 10:30 – 12:00. Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP.

Oferta tych programów jest skierowana do wszystkich polskich województw. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze centralne, samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne oraz sektor pozarządowy. Podmioty prywatne mogą uzyskać wsparcie unijne w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa. W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo priorytety programów i wskazówki dotyczące przygotowania dobrych jakościowo projektów.

Na październik zaplanowano ogłoszenie kolejnych naborów wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, zarówno projektów małych (wartość do 500 tys. EUR) - tu będzie można składać wnioski do stycznia 2023 r., jak i projektów głównych – nabór potrwa do marca 2023 r. Konkurs na małe projekty  to nowa propozycja Programu, dedykowana w szczególności instytucjom, które wcześniej nie uczestniczyły w projektach transnarodowych. Dokładne daty naborów zostaną opublikowane  po ich ogłoszeniu przez władze Programu.

Rejestracja na spotkanie dostępna pod tym linkiem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/ogolnopolskie-spotkanie-online-na-temat-trzech-programow-interreg-formularz-rejestracyjny/  

 Agenda spotkania: https://www.ewt.gov.pl/media/111029/Program.pdf 

Zachęcamy również do konsultacji pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Interreg działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 Zbliża się rozpoczęcie nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz uruchomienie programów współfinansowanych ze środków unijnych. Mając na uwadze szerokie zróżnicowanie dostępnych źródeł finansowania projektów niezwykle istotna w tym procesie jest komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się dostępnych środków, zapewniając efektywność realizowanych przedsięwzięć.

Świadome tego wyzwania Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP z udziałem polskich regionów opracowało materiał informacyjny m.in. dla beneficjentów, który z pewnością okaże się przydatny w trakcie planowania inwestycji z uwzględnieniem ich komplementarności. Publikacja ta to swoisty podręcznik jak zapewnić komplementarność między programami współpracy terytorialnej znanymi jako Interreg, a programami regionalnymi (dawniej RPO) w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Przedstawiamy Państwu nasze autorskie streszczenie rozwiązań w zakresie komplementarności, dzięki którym projekty w oparciu o programy regionalne i programy Interreg wspólnie będą mogły się przyczynić do zrównoważonego i spójnego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem dostępnej oferty środków ramach Interreg i programu regionalnego dla naszego województwa (Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur).

Komplementarność_programów_regionalnych_z_programami_Interreg_w_perspektywie_2021-2027.pdf

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadzi nabór projektów dla instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie "Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020". Celem konkursu skierowanego m.in. do samorządów, szkół wyższych i organizacji pozarządowych jest rozwój szeroko pojętej współpracy polsko-czeskiej.

Jest to już druga edycja konkursu organizowanego przez MSZ. Szczególne znaczenie w tegorocznej edycji Forum powinny mieć przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem panującej obecnie pandemii COVID-19, a także ze zbliżającą się prezydencją Polski w Grupie Wyszehradzkiej (01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.), a także przyszłorocznym jubileuszem 30-lecia współpracy tego formatu. W obecnej sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji do realizacji zadania publicznego.

Projekty powinny odnosić się  do następujących priorytetów:

a) Dziedzictwo buduje przyszłość - wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej - doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).

b) Polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

c) Lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach.

d) Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19.

e) Wyzwania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 - analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.

Zadanie zgłoszone w konkursie należy zrealizować w terminie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pula środków finansowych  w konkursie wynosi 430 tys. zł, a udzielone dotacje będą miały formę wsparcia realizacji zadania publicznego.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia i więcej informacji o konkursie na stronie MSZ:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2020

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji.