Zainteresowani współpracą transnarodową i międzyregionalną w ramach Interreg mogą rejestrować się już na spotkanie wprowadzające do programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa, które odbędzie się w formule online 28 września br. w godz. 10:30 – 12:00. Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP.

Oferta tych programów jest skierowana do wszystkich polskich województw. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze centralne, samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne oraz sektor pozarządowy. Podmioty prywatne mogą uzyskać wsparcie unijne w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa. W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo priorytety programów i wskazówki dotyczące przygotowania dobrych jakościowo projektów.

Na październik zaplanowano ogłoszenie kolejnych naborów wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, zarówno projektów małych (wartość do 500 tys. EUR) - tu będzie można składać wnioski do stycznia 2023 r., jak i projektów głównych – nabór potrwa do marca 2023 r. Konkurs na małe projekty  to nowa propozycja Programu, dedykowana w szczególności instytucjom, które wcześniej nie uczestniczyły w projektach transnarodowych. Dokładne daty naborów zostaną opublikowane  po ich ogłoszeniu przez władze Programu.

Rejestracja na spotkanie dostępna pod tym linkiem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/ogolnopolskie-spotkanie-online-na-temat-trzech-programow-interreg-formularz-rejestracyjny/  

 Agenda spotkania: https://www.ewt.gov.pl/media/111029/Program.pdf 

Zachęcamy również do konsultacji pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Interreg działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 Zbliża się rozpoczęcie nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz uruchomienie programów współfinansowanych ze środków unijnych. Mając na uwadze szerokie zróżnicowanie dostępnych źródeł finansowania projektów niezwykle istotna w tym procesie jest komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się dostępnych środków, zapewniając efektywność realizowanych przedsięwzięć.

Świadome tego wyzwania Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP z udziałem polskich regionów opracowało materiał informacyjny m.in. dla beneficjentów, który z pewnością okaże się przydatny w trakcie planowania inwestycji z uwzględnieniem ich komplementarności. Publikacja ta to swoisty podręcznik jak zapewnić komplementarność między programami współpracy terytorialnej znanymi jako Interreg, a programami regionalnymi (dawniej RPO) w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Przedstawiamy Państwu nasze autorskie streszczenie rozwiązań w zakresie komplementarności, dzięki którym projekty w oparciu o programy regionalne i programy Interreg wspólnie będą mogły się przyczynić do zrównoważonego i spójnego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem dostępnej oferty środków ramach Interreg i programu regionalnego dla naszego województwa (Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur).

Komplementarność_programów_regionalnych_z_programami_Interreg_w_perspektywie_2021-2027.pdf

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadzi nabór projektów dla instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie "Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020". Celem konkursu skierowanego m.in. do samorządów, szkół wyższych i organizacji pozarządowych jest rozwój szeroko pojętej współpracy polsko-czeskiej.

Jest to już druga edycja konkursu organizowanego przez MSZ. Szczególne znaczenie w tegorocznej edycji Forum powinny mieć przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem panującej obecnie pandemii COVID-19, a także ze zbliżającą się prezydencją Polski w Grupie Wyszehradzkiej (01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.), a także przyszłorocznym jubileuszem 30-lecia współpracy tego formatu. W obecnej sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji do realizacji zadania publicznego.

Projekty powinny odnosić się  do następujących priorytetów:

a) Dziedzictwo buduje przyszłość - wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej - doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).

b) Polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

c) Lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach.

d) Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19.

e) Wyzwania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 - analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.

Zadanie zgłoszone w konkursie należy zrealizować w terminie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pula środków finansowych  w konkursie wynosi 430 tys. zł, a udzielone dotacje będą miały formę wsparcia realizacji zadania publicznego.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia i więcej informacji o konkursie na stronie MSZ:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2020

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w darmowych szkoleniach online dla wnioskodawców poświęconych przygotowaniu fiszek projektowych w Podprogramie LIFE na rzecz środowiska oraz wymagań stawianym projektom LIFE w naborze zaplanowanym na 2020 r. Szkolenia odbędą się w dniach 28 i 29 kwietnia b.r. Dodatkowo 30 kwietnia b.r. odbędzie się wirtualna konferencja  LIFE Information & Networking Day 2020.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Informacje o programie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

Szkolenia stanowią doskonałą okazję do zdobycia wiedzy od doświadczonych ekspertów na temat tego jak przygotować dobry wniosek aplikacyjny w Programie LIFE. Prelegentami szkolenia będą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej. Przedstawiona zostanie metodyka przygotowania projektu LIFE, w tym zakres informacji niezbędnych do ujęcia w koncepcji/wniosku. Omówione zostaną też nowe rozwiązania wprowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w krajowym systemie współfinansowania projektów LIFE.

TERMINY:

28 kwietnia -  Przyroda i różnorodność biologiczna

29 kwietnia  - Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia oraz więcej informacji na temat szkoleń znajduje się na stronie http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1569,zapraszamy-na-szkolenia-online-dedykowane-przygotowaniu-wnioskow-do-programu-life.html.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 kwietnia do godz. 15.00. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dodatkowo 30 kwietnia 2020 r. KE organizuje LIFE Information & Networking Day 2020. To także wydarzenie dla polskich wnioskodawców planujących złożenie wniosku w tegorocznym naborze LIFE.

W konferencji udział wezmą eksperci Komisji Europejskiej, którzy przedstawią założenia i możliwości finansowania projektów środowiskowych w ramach Programu LIFE, a także zmiany wprowadzone w tegorocznym naborze. To wyjątkowa okazja do zadawania pytań bezpośrednio przedstawicielom KE i jej agencji wykonawczej EASME. Rejestracja na tę konferencję online trwa do 25 kwietnia 2020 r. - pod linkiem (https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day).

Na potrzeby uczestników uruchomiono również platformę, dającą możliwość organizacji wirtualnych spotkań 1:1 między potencjalnymi wnioskodawcami, a także z przedstawicielami KE oraz krajowych punktów kontaktowych LIFE. Stwarza to niepowtarzalną możliwość do nawiązania międzynarodowej współpracy, a także wstępnego przedyskutowania pomysłu na projekt. Spotkania takie będą odbywały się od 30 kwietnia do 8 maja, przy czym umawiać się na nie można już wcześniej (https://eu-life-2020.b2match.io/home/)

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków projektowych w konkursie  na walkę z epidemią COVID19. Nadzwyczajny konkurs projektowy został ogłoszony przez  Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE. Przewiduje on dotacje na konkretne działania/ projekty na poziomie lokalnym w krajach IŚE w tym w Polsce. Celem jest wspieranie społeczności i terytoriów państw członkowskich IŚE w obliczu sytuacji kryzysowej jaką jest epidemia. Nabór trwa tylko do  9 kwietnia 2020 r.  

 

Dotacje IŚE zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach:

  1. Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED);
  2. Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU);
  3. Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME).
  • Alokacja konkursu - 600 tys. euro.
  • Wartość dofinansowania projektu - do 100 % wartości projektu, ale maksymalnie do kwoty 40 tys. euro.
  • Beneficjenci - wszystkie podmioty publiczne i prywatne mające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim IŚE (osoby fizyczne nie mogą składać wniosków).
  • Zakończenie konkursu – 9 kwietnia 2020 r.

Szczegółowy opis obszarów interwencji:

Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED):

- zakup sprzętu w celu zaspokojenia pilnych potrzeb medycznych;

- zakup oprogramowania medycznego i innych narzędzi informatycznych w celu ułatwienia praktyk telemedycznych;

- organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy pomiędzy i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);

- realizacja i produkcja materiałów informacyjnych (infografie, wideo, media społecznościowe) kampanie) mające na celu ułatwienie rozpowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości na temat środków, w tym higienicznych, aby uporać się z rozprzestrzenianiem się COVID-19;

- tłumaczenie dokumentów, materiałów informacyjnych i prac badawczych na języki narodowe państw członkowskich IŚE nie będących członkami UE.

Edukacja i e-learning/uczenie się na odległość (EDU):

- zakup sprzętu do celów e-learningu, w tym sprzętu komputerowego (szkolne tablice cyfrowe), komputer, laptopy, tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do obsługi na odległość nauki, itp.);

-  organizowanie seminariów internetowych (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie edukacji (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE).

Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME):

- zakup sprzętu ułatwiającego inteligentną pracę, w tym sprzętu komputerowego (komputery, laptopy), tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do inteligentnej pracy itp.);

- organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i podmiotów gospodarczych (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);

- zakup usług doradczych ułatwiających innowacje, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i dematerializacji przedsiębiorstw.

Inicjatywa Środkowoeuropejska skupia obecnie 17 państw w tym: Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię Północną, Mołdawię, Polskę (od 1991 r.), Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry i Włochy. Celem ISE jest umacnianie spójności Europy, jej politycznej, gospodarczej i społecznej stabilności oraz bezpieczeństwa.

Więcej szczegółów o konkursie na oficjalnej stronie internetowej IŚE  https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare.  Na stronie tej dostępny jest również wniosek (application form) oraz informacje dot. sposobu jego przekazania do Sekretariatu Wykonawczego IŚE.