W tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu Regio Stars, tj. najlepszych europejskich inicjatyw w dziedzinie rozwoju regionalnego, nominowany został projekt pt. „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy Kętrzyn i okręgu miejskiego Oziersk” z udziałem beneficjenta z naszego regionu.

Spośród 102 aplikacji wyłoniono 21 projektów w pięciu kategoriach: a) Wspieranie Inteligentnych Projektów Przemysłowych; b) Osiągnięcie Zrównoważonego rozwoju dzięki niskiej emisji dwutlenku węgla; c) Tworzenie Lepszego Dostępu do Usług Publicznych; d) Rozwiązywanie Problemów Związanych z Migracją; e) Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe. W każdej z tych kategorii wybrany zostanie przez komisję ekspercką jeden projekt, który wykaże się szczególnie innowacyjnym charakterem, wpływem na otoczenie, trwałością oraz partnerstwem.

 Projekt z województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Zdrowie jest najważniejsze” był realizowany przy wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Jego celem był rozwój współpracy między województwem warmińsko-mazurskimi i obwodem kaliningradzkim, ukierunkowany na poprawę zdrowia obywateli oraz zwiększenie dostępu mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast do usług medycznych, które zdiagnozowano na wybranym obszarze jako  ograniczone i trudno dostępne. Działania projektu przyczyniły się zarówno do zwiększenia liczby przebadanych osób, jak również do odnowienia Gminnego Punktu Medycznego w Parczu oraz Szkolnego Gabinetu Pielęgniarskiego w Biedaszkach i zakupu dodatkowego sprzętu dla gabinetów lekarskich oraz izby pielęgniarek w Kętrzynie i szpitalu w Oziersku.

Już dziś można głosować na swoich faworytów konkursu pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/

Projekt, który uzyska najwięcej głosów uzyska Nagrodę Publiczności.

Głosy można oddawać do północy 7 października 2018 r. Zachęcamy do wsparcia projektu „Zdrowie jest najważniejsze” zrealizowanego w naszym województwie przez Gminę Kętrzyn !”