Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach szkoleniowych organizowanych przez Instytut Szwedzki w ramach inicjatywy Baltic Leadership Programme.  Szkolenia skierowane są do instytucji z państw nadbałtyckich w tym Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Danii, Szwecji, oraz wybranych regionów niemieckich (Brandenburgii, Meklemburgii Pomorza-Przedniego, Szlezwik Holsztyn oraz Hamburga). Trwający nabór dotyczy dwóch programów szkoleniowych:

  • Poświęconego młodzieży i biogospodarce – program skierowany jest do organizacji młodzieżowych (skupiających osoby do 30 roku życia) angażujących się w zagadnienia bioekonomii oraz instytucji zajmujących się biogospodarką. W ramach realizowanych przedsięwzięć Instytut Szwedzki pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia
    oraz w przypadku organizacji młodzieżowych dojazdu.  Termin zgłoszeń mija 22 sierpnia br.  Szczegóły oferty na stronie Instytutu Szwedzkiego.
  • inteligentnych specjalizacji – program skierowany do przedstawicieli organizacji zajmujących się inteligentnymi specjalizacjami zarówno na poziomie krajowym, jak
    i regionalnym. Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu międzyregionalnych łańcuchów wartości (systemu podmiotów gospodarczych kooperujących ze sobą w danym sektorze) oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie Morza Bałtyckiego. Instytut Szwedzki pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Termin zgłoszeń mija 19 sierpnia br. Szczegóły oferty na stronie Instytutu Szwedzkiego.

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju  na całym Świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy  i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz  system  grantów  mających na celu rozwój aktywnych
i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.