Zachęcamy wszystkich zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych do udziału w nowym naborze organizowanym przez Instytut Szwedzki. Dotyczy on tzw. funduszu zalążkowego dla projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze objętym Partnerstwem Wschodnim.  Projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Nabór skierowany jest do organizacji, które chciałby rozwinąć współpracę dotycząca zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego lub społecznego wokół Bałtyku.

 

Podstawowe informacje o naborze:

- główny wnioskodawca powinien pochodzić ze Szwecji

- aplikować mogą  podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i Ukrainy

- wniosek musi obejmować przynajmniej trzy podmioty z trzech różnych państw uprawnionych do pomocy

- projekt może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy

- projekt może ubiegać się o środki 100 000 SEK do 500 000 SEK

- termin składania wniosków: od 1 listopada 2018 roku do 5 marca 2019 roku

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju  na całym Świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy  i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz  system  grantów  mających na celu rozwój aktywnych
i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.

Więcej informacji o naborze na stronie Instytutu:

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/