Z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wdrażane są programy z sektora kultury w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Program będzie koncentrował się na roli, jaką kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem nacisku na zatrudnienie, przedsiębiorczość w obszarze kultury i szkolenie zawodowe. Budżet Programu został ustalony na poziomie 88,2 mln euro, przy czym wsparcie z Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 75 mln euro. Poziom dofinansowania projektów wynosi 90%, a ich maksymalna wartość to 3.5 mln. EUR dla projektów inwestycyjnych, oraz 500 tys. EUR dla projektów nienwestycyjnych.

Jako Operator Programu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje cykl jednodniowych szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas szkoleń omówione zostaną:

·         założenia Programu,

·         zasady aplikowania o środki,

·         metodyka wyliczania dofinansowania w projektach objętych pomocą publiczną operacyjną i inwestycyjną,

·         rozwój widowni w projektach nieinwestycyjnych,

·         kwestie pozyskiwania partnerów z Państw-Darczyńców. 

Szkolenia odbędą się w Warszawie w godzinach 10:00-16:00 w dniach:

- 27,28 listopada dla instytucji planujących aplikować o środki w projektach inwestycyjnych

- 29,30 listopada dla instytucji planujących aplikować o środki w projektach nieinwestycyjnych

Termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenia mija 14 listopada br. o godzinie 16:00

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, w tym zasady udziału w szkoleniu, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem:  http://mkidn.gov.pl/pages/posts/ruszyl-nabor-na-szkolenia-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-programu-kultura-8919.php

Więcej informacji na temat Mechanizmu Finansowego EOG można znaleźć pod adresem: http://www.eog.gov.pl/ oraz https://eeagrants.org/