Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez Komisję Europejską dotyczącego usuwania barier w funkcjonowaniu obszarów przygranicznych UE w ramach inicjatywy „B-solutions”. Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane jest przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz zarządzane jest przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (AEBR). Inicjatywa skierowana jest do władz regionalnych i lokalnych, a także do europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) i euroregionów. W województwie warmińsko-mazurskim potencjalne rozwiązania mogą dotyczyć pogranicza polsko-litewskiego i subregionu ełckiego.

W ramach „B-solutions” beneficjenci otrzymają możliwość wsparcia technicznego oraz uzyskania porad prawnych. Wsparcie to pozwoli jasno udokumentować bariery, zidentyfikować ograniczenia  prawne (lub praktyki administracyjne) powodujące utrudnienia oraz opracować możliwy plan działań w kierunku rozwiązania problemu.

Inicjatywa ma za zadanie zebrania konkretnych i możliwych do powielenia działań, w celu identyfikacji przeszkód natury prawnej i administracyjnej oraz testowanie rozwiązań transgranicznych, na wewnętrznych lądowych granicach UE w 5 dziedzinach:

  • Zatrudnienie;
  • Zdrowie (w tym służby ratunkowe);
  • Wielojęzykowość;
  • Transport publiczny;
  • Współpraca instytucjonalna;

Pierwszy nabór został ogłoszony w zeszłym roku: obecnie realizowanych jest 10 projektów pilotażowych.  Natomiast 30 stycznia br. uruchomiony został drugi nabór, który potrwa do 15 marca 2019 r.

Więcej informacji na temat naboru na stronie: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals