19 listopada 2019 r. rozpocznie się nabór na projekty współfinansowane ze środków Instytutu Szwedzkiego. Dotyczy on tzw. funduszu zalążkowego (seed money) dla projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze objętym Partnerstwem Wschodnim.

Projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Nabór skierowany jest do organizacji, które chciałby rozwinąć współpracę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, środowisku, a także sferze społecznej wokół Bałtyku.

Podstawowe informacje o naborze:

- główny wnioskodawca (lider projektu) powinien pochodzić ze Szwecji,

- aplikować mogą również  podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy,

- wniosek musi obejmować przynajmniej trzy podmioty z trzech różnych państw uprawnionych do pomocy,

- projekt może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy,

- projekt może ubiegać się o środki od 100 000 koron szwedzkich (SEK) do 500 000 SEK,

- termin składania wniosków: od 19 listopada 2019 roku do 12 lutego 2020 roku.

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju  na całym świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy  i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz  system  grantów  mających na celu rozwój aktywnych i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.

Więcej informacji o naborze (w języku angielskim) na stronie Instytutu:

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/