Program URBACT, którego misją jest umożliwienie europejskim miastom nawiązywanie współpracy i wspólne rozwiązywanie wyzwań miejskich, ogłosił konkurs na dobre praktyki (URBACT Good Practice Call), który trwać będzie do 31 marca 2017.

Miasta europejskie zmagają się z rosnącą liczbą wyzwań społeczno-ekonomicznych i środowiskowych, dlatego potrzebują rozwiązań, które pozwolą im przezwyciężyć istniejące trudności. Inicjatywa URBACT to szansa na wydobycie z miast europejskich ich „ukrytych”, pożytecznych i efektywnych rozwiązań, które mogłyby się stać platformą wymiany dobrych praktyk, umożliwiając innym miastom wyjść naprzeciw ich problemom. Dlatego też, ogłoszono konkurs, który zachęca do podzielenia się swoimi pomysłami na zrównoważony rozwój miast.

Miasta, których dobre praktyki zostaną wybrane w konkursie będą nagrodzone tytułem URBACT Good Practice City. Tytuł ten zapewni miastu uznanie i rozpoznawalność. Ponadto, zorganizowane zostaną działania informacyjno-promocyjne, mające na celu promocję wybranych w konkursie miast, ich dobrych praktyk i osiągniętych rezultatów zasługujących na szeroką promocję. Natomiast we wrześniu 2017 r. odbędzie się festiwal Good Practice Festival, który będzie doskonałą okazją do nawiązania cennych kontaktów z praktykami i decydentami z całej Europy.

30 stycznia br. w Brukseli odbędzie się wydarzenie otwierające konkurs URBACT Good Practice Call, na którym zaprezentowane zostaną założenia konkursowe. 

Szczegóły dotyczące warunków konkursu URBACT Good Practice Call znajdą Państwo na stronie http://urbact.eu/goodpracticecall 

 Więcej o inicjatywie Urbact w języku polskim: www.urbact.pl