O możliwościach dofinansowania ciekawych przedsięwzięć w międzynarodowym środowisku instytucje z Warmii i Mazur mogły dowiedzieć się w trakcie spotkania informacyjnego, które 24 października Urząd Marszałkowski w Olsztynie współorganizował z Ministerstwem Rozwoju RP w olsztyńskim Hotelu Park. Prelegenci przedstawili oferty trzech Programów: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Europa, natomiast partnerzy realizowanych obecnie projektów, zaprezentowali korzyści wynikające z angażowania się w tego typu przedsięwzięcia. 

Aktualnie trwają nabory wniosków w dwóch programach transnarodowych: Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego. W czasie spotkania ekspertki z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju omówiły szczegółowo  zakres i specyfikę, obowiązujące procedury, a także rodzaje oczekiwanych projektów. W Programie Interreg Europa Środkowa aktualny nabór wniosków został ograniczony tematycznie, a jeden z celów szczegółowych - 2.3 Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 jest całkowicie zamknięty w ramach tego naboru. Nabór wniosków w Programie Region Morza Bałtyckiego jest nadal otwarty we wszystkich celach szczegółowych. Zmianie uległa m.in. dwuetapowa procedura aplikowania, która została zastąpiona naborem jednoetapowym z wymogiem odbycia obowiązkowych konsultacji ze Wspólnym Sekretariatem Programu poprzedzających złożenie aplikacji projektowej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały trzy projekty z udziałem partnerów z Polski, które otrzymały wsparcie w ramach poprzednich naborów wniosków w programach transnarodowych:I-CON, poruszający kwestie mentoringu w sektorze spożywczym, WAMBAF, dotyczący wpływu leśnictwa na zasoby wodne oraz projekt SUMBA (z udziałem Miasta Olsztyn) na temat zrównoważonej mobilności miejskiej.

Aktualne nabory to prawdopodobnie ostatnia już szansa na skorzystanie ze wsparcia programów transnarodowych Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego w perspektywie finansowej 2014-2020. Kwestia ogłoszenia kolejnego naboru w Programie Interreg Europa pozostaje otwarta. Decyzja w tej sprawie zapadnie po przeanalizowaniu puli środków dostępnych po wyborze projektów złożonych w ostatnim naborze wniosków.   

Zachęcamy do aplikowania w ramach trwających naborów wniosków, a także do konsultowania koncepcji projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Europejskiej Współpracy Terytorialnej działającym w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, www.ewt.warmia.mazury.pl, tel.89 521 93 24, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej szczegółów o programach znajdą Państwo w prezentacjach, do których lektury zachęcamy: 

Programy_Interreg_wstęp.pdf

Program_interreg_Europa_Środkowa.pdf

Program_Interreg_Region_Morza_Bałtyckiego.pdf

Program_Interreg_Europa.pdf

Projekt_I_CON.pdf

Projekt_WAMBAF.pdf

Projekt_SUMBA.pdf