Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w darmowym szkoleniu poświęconym zasadom składania wniosków i zagadnień finansowych w projektach LIFE.  Szkolenie pt. „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE 2018 i 2019 – Podprogram działań na rzecz środowiska oraz Podprogram działań na rzecz klimatu oraz realizacja projektów”  odbędzie się 9 stycznia 2019 roku w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jako instytucja zarządzająca Programem LIFE w Polsce. Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE przedstawią zasady finansowe w zakresie składania wniosków oraz realizacji projektów w priorytetach Podprogramu w części działań na rzecz środowiska:

1.1. Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami

1.2. Przyroda i Różnorodność biologiczna

1.3. Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • Wnioskodawców, którzy otrzymali zaproszenie Komisji Europejskiej do złożenia pełnego wniosku LIFE w terminie do 30 stycznia 2019 (II faza naboru 2018 w Podprogramie działań na rzecz środowiska);
  • Wnioskodawców, którzy planują aplikować w naborze 2019;
  • Beneficjentów programu LIFE, którzy obecnie realizują projekty.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

Więcej informacji o szkoleniu pod linkiem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,323,zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-9-stycznia-2019-r-zagadnienia-finansowe-w-projektach-life.html

Zgłoszenia dokonać można jedynie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 7 stycznia do godz. 12.00. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami stojącymi przed regionem Morza Bałtyckiego? za pomocą jakich narzędzi i procesów planowania przestrzennego? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie, którego celem jest możliwość stworzenia instrumentów planistycznych adresowanych do obszaru regionu Morza Bałtyckiego.

Konkurs dla młodych planistów pt. „Miejsca do życia i przestrzenie jutra” (ang.  „Livable Places and Space of Tomorrow”) organizowany jest przez VASAB (z ang. Wizje i Strategie Wokół Bałtyku) i finansowany ze środków Funduszu Instytutu Szwedzkiego z przeznaczeniem na projekty współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Partnerstwo projektu składa się z partnera wiodącego  Szwedzkiej Krajowej Rady Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania oraz m.in.  Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się w konkursie wezmą udział w 4-dniowym międzynarodowym obozie letnim, który odbędzie się w dniach 26-29 sierpnia 2019 roku w Poznaniu. Podczas wydarzania powstaną wielonarodowe i międzysektorowe zespoły przygotowujące propozycje dotyczące planowania tzw. „przestrzeni jutra”.  Dodatkowo zespoły wezmą udział w  inspirujących warsztatach pod bacznym okiem ekspertów.  Najlepszy  zespół zostanie nagrodzony i zaproszony do zaprezentowania swojej pracy na spotkaniu ministerialnym wysokiego szczebla VASAB.

Kto może aplikować ?
• Studenci co najmniej drugiego roku  lub absolwenci;
• Osoby do 35 roku, które nie pracowały w tej samej dziedzinie dłużej niż 5 lat;
• Osoby, które  studiowały  lub pracowały w jednym z państw VASAB (Finlandia, Estonia, Łotwa,  Litwa, Polska, Niemcy, Szwecja, Białoruś, Dania, Rosja);
• Osoby interesujące się planowaniem przestrzennym i  strategicznym;
• Uczestnicy muszą być gotowi do uczestnictwa w  Obozie Letnim w Poznaniu w dniach 26-29 sierpnia 2019 r. (koszty zakwaterowania i podróży uczestników zostaną pokryte przez organizatorów).

Jak złożyć wniosek?
• Opisz wyzwania, z którymi region Morza Bałtyckiego może się zmierzyć w przyszłości.
• Opracuj pomysł, gotowe rozwiązanie, jak dostosować się do tych przyszłych wyzwań.
• Wypełnij i wyślij swoje zgłoszenie do 17 stycznia 2019 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie internetowej VASAB www.vasab.org/ypc

Innovation Norway, Operator Programu "Dialog społeczny - Godna praca" ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków na projekty wspierające wzmocnienie jakości i kompetencji sektora rynku pracy. Celem Programu jest wzmocniona współpraca trójstronna pomiędzy organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promocja godnej pracy. Budżet Programu został ustalony na poziomie 6,120 mln euro. Minimalna wartość projektu to 50 000 euro a maksymalna to 400 000 euro. Poziom dofinansowania projektów wynosi  do 90 % kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikujący się wnioskodawcy ubiegający się o finansowanie powinni skoncentrować swoje projekty na usprawnieniu dialogu społecznego, na przykład wzmacniając partnerów społecznych poprzez działania na rzecz budowania kompetencji lub wzrostu świadomości na temat godnych warunków pracy, dyskryminacji, zdrowia, bezpieczeństwa lub pracy nierejestrowanej.

Konkurs potrwa do 7 lutego 2019 roku do godz. 13.00 czasu lokalnego.

Więcej informacji o możliwościach finansowania projektów  ze środków programu można znaleźć na stronie www.innovasjonnorge.no/DecentWork

Z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wdrażane są programy z sektora kultury w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Program będzie koncentrował się na roli, jaką kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem nacisku na zatrudnienie, przedsiębiorczość w obszarze kultury i szkolenie zawodowe. Budżet Programu został ustalony na poziomie 88,2 mln euro, przy czym wsparcie z Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 75 mln euro. Poziom dofinansowania projektów wynosi 90%, a ich maksymalna wartość to 3.5 mln. EUR dla projektów inwestycyjnych, oraz 500 tys. EUR dla projektów nienwestycyjnych.

Jako Operator Programu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje cykl jednodniowych szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas szkoleń omówione zostaną:

·         założenia Programu,

·         zasady aplikowania o środki,

·         metodyka wyliczania dofinansowania w projektach objętych pomocą publiczną operacyjną i inwestycyjną,

·         rozwój widowni w projektach nieinwestycyjnych,

·         kwestie pozyskiwania partnerów z Państw-Darczyńców. 

Szkolenia odbędą się w Warszawie w godzinach 10:00-16:00 w dniach:

- 27,28 listopada dla instytucji planujących aplikować o środki w projektach inwestycyjnych

- 29,30 listopada dla instytucji planujących aplikować o środki w projektach nieinwestycyjnych

Termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenia mija 14 listopada br. o godzinie 16:00

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, w tym zasady udziału w szkoleniu, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem:  http://mkidn.gov.pl/pages/posts/ruszyl-nabor-na-szkolenia-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-programu-kultura-8919.php

Więcej informacji na temat Mechanizmu Finansowego EOG można znaleźć pod adresem: http://www.eog.gov.pl/ oraz https://eeagrants.org/ 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych do udziału w nowym naborze organizowanym przez Instytut Szwedzki. Dotyczy on tzw. funduszu zalążkowego dla projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze objętym Partnerstwem Wschodnim.  Projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Nabór skierowany jest do organizacji, które chciałby rozwinąć współpracę dotycząca zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego lub społecznego wokół Bałtyku.

 

Podstawowe informacje o naborze:

- główny wnioskodawca powinien pochodzić ze Szwecji

- aplikować mogą  podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i Ukrainy

- wniosek musi obejmować przynajmniej trzy podmioty z trzech różnych państw uprawnionych do pomocy

- projekt może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy

- projekt może ubiegać się o środki 100 000 SEK do 500 000 SEK

- termin składania wniosków: od 1 listopada 2018 roku do 5 marca 2019 roku

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju  na całym Świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy  i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz  system  grantów  mających na celu rozwój aktywnych
i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.

Więcej informacji o naborze na stronie Instytutu:

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/