Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Przegląd możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Interreg Południowy Bałtyk i Interreg Europa  oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa: Polska-Rosja.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji z podregionu elbląskiego zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach omawianych programów.

Termin i miejsce: 1 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 12:45.

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do  26 lutego 2018 r. do godz. 12:00,
  2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak organizator (Lokalny Punkt Informacyjny) ponosi koszty organizacji, także za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania

Pierwsza część spotkania dotyczyła będzie programów Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz Interreg Europa 2014-2020. Informacji o programach udzieli pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - Pan Karol Ostrowski.

W drugiej części spotkania przedstawione zostaną możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Informacje przekaże przedstawiciel  Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – Pan Miłosz Wielgat.

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. (55) 620-09-13/14/16 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

program-spotkania.doc

formularz-zgloszeniowy.doc

Strategie makroregionalne Unii Europejskiej są skutecznymi narzędziami, które pozwalają państwom położonym w określonym terytorium na wspólne rozwiązywanie problemów i kompleksowe wykorzystanie ich potencjału rozwojowego. Województwo Warmińsko-Mazurskie od wielu lat aktywne we współpracy bałtyckiej zaangażowane jest w Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, najstarszą i najbardziej rozwiniętą makrostrategię w UE.

Głównym celem zainicjowanej w 2009 r. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest zacieśnienie współpracy państw i regionów w obszarze Bałtyku oraz zdynamizowanie procesów rozwojowych, które pojawiły się wraz z rozszerzeniem UE. Morze Bałtyckie, stanowiące centralny element obszaru objętego Strategią jest czynnikiem spajającym cały region, stanowiąc wspólny zasób środowiskowy i ekonomiczny. Jednocześnie Morze Bałtyckie stawia wyzwania w wymiarze transnarodowym, m.in. w odniesieniu do ochrony środowiska, transportu morskiego, czy zrównoważonego rozwoju. W ramach Strategii Bałtyckiej Województwo Warmińsko-Mazurskie skupia swoją aktywność m.in. na ochronie wód Zalewu Wiślanego oraz rozwoju korytarzy transportowych, m.in. Rail i Via Baltica łączących makroregion z Europą i Światem.  

Obok tzw. Strategii Bałtyckiej na poziomie unijnym funkcjonują jeszcze  trzy  makrostrategie: Dunajska, Adriatycko-Jońska i Alpejska, które nie obejmują Polski. 

Więcej ciekawych informacji w języku polskim na temat Strategii Bałtyckiej i pozostałych makrostrategii znaleźć można pod linkiem: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/mrs_factsheet_pl.pdf

Ruszyła strona www.interreg.eu, gdzie możliwe jest śledzenie aktualności i czerpanie wiedzy  o wszystkich realizowanych w Unii Europejskiej Programach Współpracy Terytorialnej Interreg.

Na stronie można dowiedzieć się m.in. o planowanych i ogłoszonych naborach wniosków, przejrzeć najnowsze informacje płynące z programów, a dzięki interaktywnej mapie, w sposób łatwy i intuicyjny uzyskać dostęp do wszystkich Programów Interreg oraz dowiedzieć się, jaki Program jest aktywny w interesującym nas regionie Polski i Europy.

Jednocześnie zainteresowanych współpracą w ramach Interregu zachęcamy do śledzenia regionalnego portalu współpracy terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim www.ewt.warmia.mazury.pl, gdzie na bieżąco publikowane są informacje dedykowane beneficjentom z Warmii i Mazur oraz gdzie można zgłosić do konsultacji własny pomysł projektowy www.ewt.warmia.mazury.pl/2016-06-01-10-24-20/konsultacje.

Informacji o Programach EWT w województwie warmińsko-mazurskim udziela punkt kontaktowy działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Tel 89 521 93 24, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O możliwościach dofinansowania ciekawych przedsięwzięć w międzynarodowym środowisku instytucje z Warmii i Mazur mogły dowiedzieć się w trakcie spotkania informacyjnego, które 24 października Urząd Marszałkowski w Olsztynie współorganizował z Ministerstwem Rozwoju RP w olsztyńskim Hotelu Park. Prelegenci przedstawili oferty trzech Programów: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Europa, natomiast partnerzy realizowanych obecnie projektów, zaprezentowali korzyści wynikające z angażowania się w tego typu przedsięwzięcia. 

Aktualnie trwają nabory wniosków w dwóch programach transnarodowych: Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego. W czasie spotkania ekspertki z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju omówiły szczegółowo  zakres i specyfikę, obowiązujące procedury, a także rodzaje oczekiwanych projektów. W Programie Interreg Europa Środkowa aktualny nabór wniosków został ograniczony tematycznie, a jeden z celów szczegółowych - 2.3 Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 jest całkowicie zamknięty w ramach tego naboru. Nabór wniosków w Programie Region Morza Bałtyckiego jest nadal otwarty we wszystkich celach szczegółowych. Zmianie uległa m.in. dwuetapowa procedura aplikowania, która została zastąpiona naborem jednoetapowym z wymogiem odbycia obowiązkowych konsultacji ze Wspólnym Sekretariatem Programu poprzedzających złożenie aplikacji projektowej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały trzy projekty z udziałem partnerów z Polski, które otrzymały wsparcie w ramach poprzednich naborów wniosków w programach transnarodowych:I-CON, poruszający kwestie mentoringu w sektorze spożywczym, WAMBAF, dotyczący wpływu leśnictwa na zasoby wodne oraz projekt SUMBA (z udziałem Miasta Olsztyn) na temat zrównoważonej mobilności miejskiej.

Aktualne nabory to prawdopodobnie ostatnia już szansa na skorzystanie ze wsparcia programów transnarodowych Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego w perspektywie finansowej 2014-2020. Kwestia ogłoszenia kolejnego naboru w Programie Interreg Europa pozostaje otwarta. Decyzja w tej sprawie zapadnie po przeanalizowaniu puli środków dostępnych po wyborze projektów złożonych w ostatnim naborze wniosków.   

Zachęcamy do aplikowania w ramach trwających naborów wniosków, a także do konsultowania koncepcji projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Europejskiej Współpracy Terytorialnej działającym w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, www.ewt.warmia.mazury.pl, tel.89 521 93 24, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej szczegółów o programach znajdą Państwo w prezentacjach, do których lektury zachęcamy: 

Programy_Interreg_wstęp.pdf

Program_interreg_Europa_Środkowa.pdf

Program_Interreg_Region_Morza_Bałtyckiego.pdf

Program_Interreg_Europa.pdf

Projekt_I_CON.pdf

Projekt_WAMBAF.pdf

Projekt_SUMBA.pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Ministerstwo Rozwoju zapraszają 24 października br. do Hotelu HP Park, przy Al. Warszawskiej 119 w Olsztynie do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym naborom wniosków w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej: transnarodowych Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz międzyregionalnemu programowi Interreg Europa.

Nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa trwa do 25 stycznia 2018, a w programie  Interreg Region Morza Bałtyckiego potrwa od października 2017 do kwietnia 2018. Ze względu na duże zainteresowanie projektami i wyczerpanie alokacji niewykluczone, że będzie to już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w perspektywie UE 2014 – 2020.

W trakcie spotkania uczestnicy pozyskają wiedzę o wybranych programach Interreg oraz zakresie tematycznym potencjalnych projektów i zasadach naboru. Polscy beneficjenci projektów I-CON (mentoring w sektorze spożywczym), WAMBAF (wpływ leśnictwa na zasoby wodne) oraz SUMBA (zrównoważona mobilność miejska) podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów w programie Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego oraz przedstawią najważniejsze działania przewidziane w tych przedsięwzięciach.

Oba programy Interreg są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje posiadające osobowość prawną. Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości aż do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Rozliczenie kosztów odbywa się w formie cyklicznej refundacji wydatków.

Zakres wsparcia obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną oraz nietechnologiczną np. w branżach kreatywnych), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, energię odnawialną i poprawę efektywności energetycznej oraz sektor transportu. Oba programy umożliwiają również mniejsze działania inwestycyjne w formie wsparcia działań pilotażowych.

Wśród dotychczasowych polskich beneficjentów są m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, Instytut Włókiennictwa z Łodzi, Miasto Jaworzno, Miasto Solec Kujawski, uczelnie z Krakowa, Wrocławia, agencje, fundacje i centra rozwoju z Opola, Warszawy, Bielska-Białej, Lubelszczyzny, przedsiębiorstwa wodociągowe z Katowic i Gdańska i inni. Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań i testują je w polskich warunkach. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Projekty transnarodowe Interreg, głównie tzw. „miękkie”, czyli nie inwestycyjne przedsięwzięcia, stanowią doskonałą bazę przygotowawczą dla projektów infrastrukturalnych. Dzięki projektom transnarodowym beneficjent po zakończeniu przedsięwzięcia może zaplanować projekt infrastrukturalny, finansowany np. z programu regionalnego lub krajowego w oparciu o rezultaty i produkty powstałe na bazie projektu „miękkiego”. Poprawiamy dzięki temu efektywność rozwiązań zastosowanych w potencjalnym przyszłym projekcie infrastrukturalnym, możemy również udoskonalić jakość planowanych przedsięwzięć oraz zapewnić synergię z innymi projektami i planami w naszym sąsiedztwie.    

Rejestracja na spotkanie potrwa do 20 października. Wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na numer  89 521 93 09. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.