Ruszyła strona www.interreg.eu, gdzie możliwe jest śledzenie aktualności i czerpanie wiedzy  o wszystkich realizowanych w Unii Europejskiej Programach Współpracy Terytorialnej Interreg.

Na stronie można dowiedzieć się m.in. o planowanych i ogłoszonych naborach wniosków, przejrzeć najnowsze informacje płynące z programów, a dzięki interaktywnej mapie, w sposób łatwy i intuicyjny uzyskać dostęp do wszystkich Programów Interreg oraz dowiedzieć się, jaki Program jest aktywny w interesującym nas regionie Polski i Europy.

Jednocześnie zainteresowanych współpracą w ramach Interregu zachęcamy do śledzenia regionalnego portalu współpracy terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim www.ewt.warmia.mazury.pl, gdzie na bieżąco publikowane są informacje dedykowane beneficjentom z Warmii i Mazur oraz gdzie można zgłosić do konsultacji własny pomysł projektowy www.ewt.warmia.mazury.pl/2016-06-01-10-24-20/konsultacje.

Informacji o Programach EWT w województwie warmińsko-mazurskim udziela punkt kontaktowy działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Tel 89 521 93 24, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O możliwościach dofinansowania ciekawych przedsięwzięć w międzynarodowym środowisku instytucje z Warmii i Mazur mogły dowiedzieć się w trakcie spotkania informacyjnego, które 24 października Urząd Marszałkowski w Olsztynie współorganizował z Ministerstwem Rozwoju RP w olsztyńskim Hotelu Park. Prelegenci przedstawili oferty trzech Programów: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Europa, natomiast partnerzy realizowanych obecnie projektów, zaprezentowali korzyści wynikające z angażowania się w tego typu przedsięwzięcia. 

Aktualnie trwają nabory wniosków w dwóch programach transnarodowych: Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego. W czasie spotkania ekspertki z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju omówiły szczegółowo  zakres i specyfikę, obowiązujące procedury, a także rodzaje oczekiwanych projektów. W Programie Interreg Europa Środkowa aktualny nabór wniosków został ograniczony tematycznie, a jeden z celów szczegółowych - 2.3 Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 jest całkowicie zamknięty w ramach tego naboru. Nabór wniosków w Programie Region Morza Bałtyckiego jest nadal otwarty we wszystkich celach szczegółowych. Zmianie uległa m.in. dwuetapowa procedura aplikowania, która została zastąpiona naborem jednoetapowym z wymogiem odbycia obowiązkowych konsultacji ze Wspólnym Sekretariatem Programu poprzedzających złożenie aplikacji projektowej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały trzy projekty z udziałem partnerów z Polski, które otrzymały wsparcie w ramach poprzednich naborów wniosków w programach transnarodowych:I-CON, poruszający kwestie mentoringu w sektorze spożywczym, WAMBAF, dotyczący wpływu leśnictwa na zasoby wodne oraz projekt SUMBA (z udziałem Miasta Olsztyn) na temat zrównoważonej mobilności miejskiej.

Aktualne nabory to prawdopodobnie ostatnia już szansa na skorzystanie ze wsparcia programów transnarodowych Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego w perspektywie finansowej 2014-2020. Kwestia ogłoszenia kolejnego naboru w Programie Interreg Europa pozostaje otwarta. Decyzja w tej sprawie zapadnie po przeanalizowaniu puli środków dostępnych po wyborze projektów złożonych w ostatnim naborze wniosków.   

Zachęcamy do aplikowania w ramach trwających naborów wniosków, a także do konsultowania koncepcji projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Europejskiej Współpracy Terytorialnej działającym w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, www.ewt.warmia.mazury.pl, tel.89 521 93 24, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej szczegółów o programach znajdą Państwo w prezentacjach, do których lektury zachęcamy: 

Programy_Interreg_wstęp.pdf

Program_interreg_Europa_Środkowa.pdf

Program_Interreg_Region_Morza_Bałtyckiego.pdf

Program_Interreg_Europa.pdf

Projekt_I_CON.pdf

Projekt_WAMBAF.pdf

Projekt_SUMBA.pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Ministerstwo Rozwoju zapraszają 24 października br. do Hotelu HP Park, przy Al. Warszawskiej 119 w Olsztynie do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym naborom wniosków w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej: transnarodowych Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz międzyregionalnemu programowi Interreg Europa.

Nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa trwa do 25 stycznia 2018, a w programie  Interreg Region Morza Bałtyckiego potrwa od października 2017 do kwietnia 2018. Ze względu na duże zainteresowanie projektami i wyczerpanie alokacji niewykluczone, że będzie to już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w perspektywie UE 2014 – 2020.

W trakcie spotkania uczestnicy pozyskają wiedzę o wybranych programach Interreg oraz zakresie tematycznym potencjalnych projektów i zasadach naboru. Polscy beneficjenci projektów I-CON (mentoring w sektorze spożywczym), WAMBAF (wpływ leśnictwa na zasoby wodne) oraz SUMBA (zrównoważona mobilność miejska) podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów w programie Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego oraz przedstawią najważniejsze działania przewidziane w tych przedsięwzięciach.

Oba programy Interreg są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje posiadające osobowość prawną. Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości aż do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Rozliczenie kosztów odbywa się w formie cyklicznej refundacji wydatków.

Zakres wsparcia obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną oraz nietechnologiczną np. w branżach kreatywnych), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, energię odnawialną i poprawę efektywności energetycznej oraz sektor transportu. Oba programy umożliwiają również mniejsze działania inwestycyjne w formie wsparcia działań pilotażowych.

Wśród dotychczasowych polskich beneficjentów są m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, Instytut Włókiennictwa z Łodzi, Miasto Jaworzno, Miasto Solec Kujawski, uczelnie z Krakowa, Wrocławia, agencje, fundacje i centra rozwoju z Opola, Warszawy, Bielska-Białej, Lubelszczyzny, przedsiębiorstwa wodociągowe z Katowic i Gdańska i inni. Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań i testują je w polskich warunkach. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Projekty transnarodowe Interreg, głównie tzw. „miękkie”, czyli nie inwestycyjne przedsięwzięcia, stanowią doskonałą bazę przygotowawczą dla projektów infrastrukturalnych. Dzięki projektom transnarodowym beneficjent po zakończeniu przedsięwzięcia może zaplanować projekt infrastrukturalny, finansowany np. z programu regionalnego lub krajowego w oparciu o rezultaty i produkty powstałe na bazie projektu „miękkiego”. Poprawiamy dzięki temu efektywność rozwiązań zastosowanych w potencjalnym przyszłym projekcie infrastrukturalnym, możemy również udoskonalić jakość planowanych przedsięwzięć oraz zapewnić synergię z innymi projektami i planami w naszym sąsiedztwie.    

Rejestracja na spotkanie potrwa do 20 października. Wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na numer  89 521 93 09. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło konkurs w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży na projekty partnerskie promujące stabilne i godziwe zatrudnienie osób młodych poprzez:

 • Innowacje i poszukiwania rozwiązań
 • Transfer wiedzy i wymianę dobrych praktyk wśród instytucji
 • Analizy i badania

Inicjatywa finansowana jest ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Fundusz na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży umożliwia realizację projektów dla państw, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%. Polska jest jednym z 15 państw-beneficjentów uprawnionych
do realizacji projektów z Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Łączna kwota alokowana
w konkursie wynosi 60,6 mln euro.

Efekty wdrażanych projektów muszą oddziaływać na osoby w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Odbiorców w wieku 25-29 lat,
 • Osób długotrwale bezrobotnych,
 • Nisko wykwalifikowanych,
 • Nieaktywnych zawodowo kobiet opiekujących się dziećmi,
 • Ubezwłasnowolnionych osób dorosłych,
 • Mniejszości etnicznych,
 • Osób ubiegających się o azyl,
 • Osób z problemami zdrowia psychicznego oraz niepełnosprawnych.

Projekty powinny być realizowane przez beneficjentów z co najmniej dwóch krajów. Główny partner projektu musi mieć siedzibę w jednym z państw-beneficjentów. Minimalna wartość projektu nie może być mniejsza niż 1 mln euro, a wysokość grantu może maksymalnie wynieść 85 % kosztów. Katalog wnioskodawców jest szeroki i obejmuje podmioty prywatne lub publiczne, komercyjne lub niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmioty prawne.

Termin składania wstępnych koncepcji projektów mija 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 12.00. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Operatora Funduszu - http://ecorys.pl/eeagrants/

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., + 48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 lub +35 92 491 75 18. Językiem komunikacji jest język angielski.

Aktualnie pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem trwają negocjacje III edycji Mechanizmów Finansowych na lata 2014-21. Po zakończeniu rozmów i podpisaniu umów międzynarodowych (tzw. Memorandum of Understanding) możliwe będzie również uruchomienie naborów w programach finansowanych z funduszy norweskich i EOG, którymi zarządzać będzie strona polska.

Program URBACT, którego misją jest umożliwienie europejskim miastom nawiązywanie współpracy i wspólne rozwiązywanie wyzwań miejskich, ogłosił konkurs na dobre praktyki (URBACT Good Practice Call), który trwać będzie do 31 marca 2017.

Miasta europejskie zmagają się z rosnącą liczbą wyzwań społeczno-ekonomicznych i środowiskowych, dlatego potrzebują rozwiązań, które pozwolą im przezwyciężyć istniejące trudności. Inicjatywa URBACT to szansa na wydobycie z miast europejskich ich „ukrytych”, pożytecznych i efektywnych rozwiązań, które mogłyby się stać platformą wymiany dobrych praktyk, umożliwiając innym miastom wyjść naprzeciw ich problemom. Dlatego też, ogłoszono konkurs, który zachęca do podzielenia się swoimi pomysłami na zrównoważony rozwój miast.

Miasta, których dobre praktyki zostaną wybrane w konkursie będą nagrodzone tytułem URBACT Good Practice City. Tytuł ten zapewni miastu uznanie i rozpoznawalność. Ponadto, zorganizowane zostaną działania informacyjno-promocyjne, mające na celu promocję wybranych w konkursie miast, ich dobrych praktyk i osiągniętych rezultatów zasługujących na szeroką promocję. Natomiast we wrześniu 2017 r. odbędzie się festiwal Good Practice Festival, który będzie doskonałą okazją do nawiązania cennych kontaktów z praktykami i decydentami z całej Europy.

30 stycznia br. w Brukseli odbędzie się wydarzenie otwierające konkurs URBACT Good Practice Call, na którym zaprezentowane zostaną założenia konkursowe. 

Szczegóły dotyczące warunków konkursu URBACT Good Practice Call znajdą Państwo na stronie http://urbact.eu/goodpracticecall 

 Więcej o inicjatywie Urbact w języku polskim: www.urbact.pl