Powstała nowa platforma wyszukiwania instrumentów umożliwiających finansowanie realizacji założeń Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Platforma obejmuje ponad 300 źródeł finansowania dostępnych w krajach nadbałtyckich, tj. Niemczech, Polsce, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Litwie, Łotwie, a także Norwegii i Rosji. W bazie źródeł finansowania SUERMB ujęte zostały również unijne programy finansowania, dzięki którym możliwa jest realizacja przedsięwzięć wpisujących się w obszary tematyczne i horyzontalne Strategii.

Szczegółowe informacje na temat wymogów, możliwości finansowania oraz kwalifikowalności dostępne są na stronach internetowych poszczególnych instrumentów.

Platforma dostępna jest na stronie  http://funding.balticsea-region.eu/ .

W terminie do 1 lutego 2017 r. Instytut Szwedzki prowadzi kolejny nabór wniosków na projekty przyczyniające się  do poprawy współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Seed funding, czyli tzw. projekty zalążkowe z Instytutu Szwedzkiego to instrument finansowania projektów służących nawiązywaniu lub rozwijaniu współpracy pomiędzy partnerami ze Szwecji oraz Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, a w niektórych przypadkach także z Gruzji i Mołdawii. Organizacje z innych państw Regionu Morza Bałtyckiego (Niemiec, Norwegii, Danii, Finlandii i Islandii) także mogą dołączyć do partnerstwa, jednakże Instytut Szwedzki nie zapewnia im finansowania

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest do instytucji szwedzkich, które wyłącznie mogą pełnić rolę partnerów wiodących. Projekty mogą otrzymać wsparcie do 500 tys. SEK. Działania projektu powinny przyczyniać się do ekonomicznie, środowiskowo i społecznie zrównoważonego wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego i tworzyć trwałe relacje pomiędzy organizacjami w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt powinien odnosić się do wyzwań przedstawionych w jednym z następujących dokumentów:

 • Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
 • Partnerstwa Wschodniego UE
 • Bałtyckiego Planu Działania HELCOM

lub dążyć do nawiązania bliższego partnerstwa z innymi krajami RMB włączając Rosję.

Środki z instrumentu Seed funding Instytutu Szwedzkiego mogą zostać przyznane na projekty realizowane w ramach trzech następujących ogólnych obszarów:

 • Ekologicznie zrównoważony region
 • Zrównoważony wzrost opierający się na zwiększonym dobrobycie
 • Wyzwania w regionie

Projekty mogą  dotyczyć: 

 • tworzenia oraz rozbudowy już istniejących sieci współpracy;
 • przygotowania projektów możliwych do sfinansowania ze środków Funduszy Europejskich;
 • przeprowadzenia wstępnych badań i ekspertyz.

Potencjalni partnerzy w projektach to:

 • władze lokalne i regionalne, regionalne agencje rozwoju,
 • agencje rządowe,
 • instytucje szkolnictwa wyższego oraz instytuty naukowe,
 • organizacje biznesowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje międzyrządowe,

Partnerstwo powinno obejmować co najmniej 3 różne instytucje reprezentujące przynajmniej 3 różne państwa.

Dodatkowe informacje, w tym dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/baltic-region-seed-funding-grants/

Partnerzy polscy, którzy nie mogą bezpośrednio ubiegać się o wsparcie w ramach instrumentu Seed funding powinni skontaktować się z menadżerem Programu, który pomoże  wskazać i skontaktować się z partnerem wiodącym ze Szwecji.

Dane kontaktowe menadżerów Programu (pomoc w znalezieniu adekwatnego partnera szwedzkiego do projektu) znajdują się na  stronie: https://eng.si.se/areas-of-operation/cooperation-in-the-baltic-sea-region/contact-us/  

Byłeś lub jesteś beneficjentem funduszy europejskich, w tym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej lub Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa? Masz pomysł na zorganizowanie atrakcji, wydarzenia dla mieszkańców regionu lub województwa warmińsko-mazurskiego?

Chcesz się pochwalić swoimi osiągnięciami – udostępnij do zwiedzania, przynajmniej na jeden dzień, zrealizowane przedsięwzięcie. Otwórz miejsca na co dzień niedostępne, zaproponuj zniżki, atrakcje.

Do skorzystania ze zgłoszonych atrakcji zachęcać będzie ogólnopolska kampania promocyjna. Dzięki udziałowi w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich zyskasz możliwość dodatkowej promocji swojego projektu i staniesz się uczestnikiem ogólnopolskiego przedsięwzięcia. To także będzie okazja i inspiracja do sięgnięcia po kolejne Fundusze Europejskie.

Projekt można zgłaszać już od 5 do 22 kwietnia 2016 r., wypełniając formularz na stronie www.dniotwarte.eu.

Poprzednia edycja Dni Otwartych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - w blisko 1000 wydarzeniach na terenie całego kraju uczestniczyło około 200 000 osób.

Ostróda w dniu 14 kwietnia 2016 r. była gospodarzem konferencji "Warmia i Mazury aktywne we współpracy terytorialnej", poświęconej możliwościom finansowania projektów w województwie warmińsko-mazurskim ze wsparciem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na lata 2014-2020.

W konferencji udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, kierownictwo oraz pracownicy Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju RP, przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu Południowy Bałtyk, delegacje samorządów, instytucji kultury, środowisk naukowych i instytucji otoczenia biznesu z województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z ofertą programów współpracy transgranicznej: Litwa-Polska, Południowy Bałtyk oraz Polska-Rosja, programów współpracy transnarodowej: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa oraz programu współpracy międzyregionalnej Interreg Europa dostępnych na Warmii i Mazurach. Dzięki wsparciu tych programów samorządy i instytucje z województwa mogą podejmować działania w obszarach innowacji, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska, rozwoju turystyki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także pozyskiwać fundusze na poprawę przygranicznej infrastruktury. Ponadto reprezentujący beneficjentów przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów współpracy terytorialnej w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013.

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w którego strukturach, w Departamencie Polityki Regionalnej działa punkt kontaktowy programów współpracy terytorialnej, oferujący partnerom z regionu wsparcie w konsultowaniu propozycji projektowych oraz poszukiwaniu partnerstwa. W przypadku zainteresowania realizacją projektów we współpracy międzynarodowej prosimy o wypełnienie fiszki projektowej (do pobrania tutaj) i przesłanie jej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prezentacje z konferencji.

Programy Interreg Region Morza_Bałtyckiego i Europa Środkowa.pdf

Programy Polska-Rosja i Litwa-Polska 2014-2020.pdf

Program Interreg Europa.pdf

Program Południowy Bałtyk.pdf

Projekt B2N.pdf

Projekt Baltic Landscape.pdf

Projekt COACH BioEnergy.pdf

Materiał TVP Olsztyn o wydarzeniu znajduje się tutaj.

 

W Lidzbarku odbyły się warsztaty dedykowane dla sieci miast Cittaslow. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się także z ofertą programów współpracy terytorialnej.

Przewodnią ideą warsztatów była identyfikacja i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na prowadzenie działań służących miastom w ruchu Cittaslow. Prelegenci przedstawili szeroki wachlarz możliwości realizacji ciekawych projektów, w tym w ramach inicjatywy Interreg. W spotkaniu uczestniczyli również pretendenci do członkostwa w sieci - przedstawiciele Jezioran oraz Nowego Stawu (woj. pomorskie). Nie zabrakło również tematów związanych z rewitalizacją miast. Jest to tegoroczny temat przewodni, ze względu na rozpoczynającą się realizację projektów w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji sieci miast Cittaslow na Warmii i Mazurach. Gospodarzem wydarzenia było miasto Lidzbark.