Data wydarzenia: 13 -14.06.2017 r.

Godzina: 09:00

Miejsce: Berlin 

Organizator: The Federal Foreign Office, the Baltic Sea Commission

Hasłem przewodnim berlińskiego Forum będzie CONNECTIVITY. Planowane są trzy sesje plenarne. W trakcie pierwszej sesji plenarnej poruszone zostaną kwestie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, w tym z krajami pozaunijnymi. Druga sesja plenarna poświęcona będzie zrównoważonemu błękitnemu wzrostowi, natomiast trzecia połączeniom transportowym. Bieżące informacje na temat Forum można śledzić pod adresem http://www.balticsea-region-strategy.eu/8th-annual-forum.